Hydraulické systémy

Prehľad hydraulického systému

Jednoducho definovaný, hydraulický systém pomocou stlačenej kvapaliny beží a vykonáva úlohu. Ďalšou metódou je stlačená tekutina, aby veci fungovali.

Kvapalné palivá v hydraulickom systéme napájania sú veľmi veľké, preto sa pre ťažké zariadenia zvyčajne používa hydraulický tlak. V hydraulickom systéme kedykoľvek prejde tlak kvapaliny. Každá časť stlačenej tekutiny PÔSOBÍ na časť nádoby generuje silu alebo výkon. Vďaka použitiu tejto sily a v závislosti od jej spôsobu môže operátor zlepšiť hmotnosť a môže ľahko vykonávať presné opakujúce sa úlohy.

1-32 produktov, spolu 216 produktov